گواهی ضدعفونی (Fumigation certificate)

مجموعه: بخش آموزش

این گواهی معمولا هنگامی صادر می گردد که مقامات بهداشت و بهداری کشور خریدار چنین گواهینامه‌ای را در هنگام ورود کالا درخواست نمایند و لذا فروشنده موظف است کالاهای کشاورزی را قبل از بارگیر ی ضد عفونی نموده و مقامات بهداشت کشور فروشنده نیز گواهی و تأيید نمایند که کالای فروخته شده عاری از هر نوع آفت گیاهی می‌باشد . البته بایستی توجه نمود که شرکت حمل کننده کالاهای کشاورزی نیز موظف است قبل از بارگیری انبارهای خود را ضد عفونی نماید و چنانچه به علت عدم ضد عفونی کالای مربوط خسارت ببیند مسئولیت آن متوجه شرکت حمل و نقل خواهد بود .

 


 

نمونه گواهی ضدعفونی:

 

منبع : http://customsaffairs.blogfa.com/