ليست عدل بندی (Packing List)

مجموعه: بخش آموزش

 

زمانی که تنوع بسته‌بندی و یا اینکه محتویات بسته‌ها مغایر و یا مختلف باشند، ارائه لیست عدل‌بندی ( بسته بندی ) به گمرک ضروری می‌باشد. در غیر اینصورت گمرک مکلف است کلیه بسته‌ها را باز نموده و بازرسی نماید.

Packing Listمعمولاً توسط فروشنده و یا فرستنده کالا تهیه می گردد لیکن شرکت های تخصصی نیز وجود دارند که به امر بسته‌بندی کالا مبادرت نموده و فهرستی از محتویات بسته‌ها و نوع بسته‌ها را تهیه می‌نمایند.


زمانی که کالا یکنواخت، یعنی ‌بسته‌بندی کالا از نظر ظاهر و محتویات یکسان باشند و این موضوع در فاکتور فروش کالا نیز به صراحت قید شده باشد و یا اینکه کالا به صورت باز و قابل رؤیت وارد و به گمرک اظهار شود نیازی به ارائه لیست عدل‌بندی نمی‌باشد.

اطلاعاتی که در متن فهرست عدل‌بندی ( Packing List) درج می‌شود عبارت‌اند از:

تعداد بسته
تعداد ارقام هر بسته
نوع بسته‌بندی
اندازه کالا
وزن خالص و ناخالص
مشخصات سفارش و فاکتور
و........
فهرست عدل‌بندی کالا از جمله اسنادی است که در ارزیابی دقیق کالا توسط مأموران گمرکی بسیار اهمیت دارد.

نمونه:

 

منبع: شركت صادرات و واردات كارپيرا