راهنمای انبارهای استریپ کالا

مجموعه: بخش آموزش

 

راهنمای انبارهای استریپ کالا و تغییر وسیله حمل در خارج از محوطه گمرکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی بصورت یک فایل راهنما به حجم 1.9 مگابایت قابل دریافت میباشد: 

 

 

 

دانلود فایل:  دانلود کنید