کانال تلگرام

مجموعه: درباره ما

با عضویت در کانال تلگرام  شما میتوانید از نرخ ارز بازار آزاد در ساعات ۱۲ و ۱۴:۳۰ بعد ازظهر و همچنین اطلاع از تغییر نرخ ارز گمرک مطلع شوید.

آدرس کانال : https://telegram.me/kakaeico